Patrik Žák (SK)

Deputy Mayor, Trenčín

EN
Patrik Žák  works  currently as deputy major in Trenčín, where he is handling responsibility for community management, marketing, public relations, overlooking internal and public facing projects. He studied English language and managmenet with business focus in Trenčín, where he graduated in 2013. After the won in a district election in 2010, he became the youngest elected member of a City Council of a major district city in Slovakia. As the member of the City Council he has the experience with running political campaigns, designing, direct marketing, PR writing, public speaking, organizing events, planing. Ran for reelection in 2014 and won again.

 

SK
Patrik Žák v súčasnosti pracuje ako vice-primátor v meste Trenčín, kde má na starosti riadenie komunity, marketing, vzťahy s verejnosťou, interné a verejné projekty. Študoval anglický jazyk a manažment so zameraním na biznis v Trenčíne, kde úspešne spromoval v roku 2013. Po výhre v komunálnych voľbách v roku 2010 sa stal najmladším zvoleným poslancom mesta Trenčín. Ako poslanec sa venoval politickým kampaniam, projektovaním, marketingom, písaním PR článkov, verejným vystupovaním a organizovaním eventov. V roku 2014 znova zvíťazil v komunálnych voľbách.

Talks