Štefan Vrátny (SK)

Head, BIC Bratislava

EN
Štefan Vrátny, PhD is the CEO of the Business and Innovation Centre – BIC  Bratislava and the Enterprise Europe Network – EEN coordinator in Slovakia. He graduated from the University of Technology in Dresden and worked at the Technology institute in Bratislava.  He has co-founded the BIC Bratislava in 1991and  has coordinated the Innovation Relay Centre Network in Slovakia since 1997  and afterward the EEN. He led the team developing the Smart Specialisation Strategy – S3 of the

Bratislava region and took part in the state S3 elaboration as an ex-ante condition for the Operational Programme Research and Innovation. He performs innovation management consulting within technology-based SMEs in Slovakia since  2014.

 

SK
Štefan Vrátny, PhD je riaditeľom BIC Bratislava a kordinátorom Enterprise Europe Network – EEN na Slovensku. Po absolvovaní štúdií na Technickej Univerzite v Drážďanoch pracoval v Ústave technológie v Bratislave a v roku 1991 bol spoluzakladateľom spoločnosti BIC Bratislava. Od r. 1997 kordinoval Sieť centier na prenos inovácií na Slovensku a následne  Európsku podnikateľskú sieť – EEN v SR. Viedol team, ktorý rozpracoval Stratégiu inteligentnej špecializácie S3 v Bratislavskom regióne a  zúčastnil sa na vypracovaní S3 pre Slovesnkú republiku ako ex ante podmienku pre Operačný program Výskum a inovácie.

Od roku 2014  realizuje konzultácie v oblasti rozvoja inovačného manažmentu v slovenských technologických spoločnostiach.

Talks