Tomáš Janíček (SK)

vedúci oddelenia riadenia projektov, Dopravný podnik Bratislava