Tomáš Zaťko (SK)

CEO, Citadelo

EN
Tomas found his hacker talent back in childhood. He wrote his first program as eight years old. Hobbies in his early youth included reverse-engineering proprietary binary data structures in his favorite games. This self-teaching led him to love the technologies and deeply understand them. In his adult life, he promoted his hobby to business. Tomas has more than ten years of professional experience in IT security. He is helping companies ranging from major financial institutions to industry segment. Securing your business is Tomas’s passion. He is the hacker fighting on your side.

 

SK
Tomáš objavil svoj hackerský talent ešte v detstve. Prvý program napísal ako osem ročný. Koníčkom jeho rannej mladosti bolo reverzné inžiniersko binárnych dátových štruktúr obľúbených hier. Toto sebaučenie ho priviedlo k láske k technológiám a k ich hlbšiemu pochopeniu. V dospelosti povýšil hobby na podnikanie. Tomáš má viac ako desať rokov odbornej praxe v oblasti IT bezpečnosti. Pomáha spoločnostiam od veľkých finančných inštitúcií až po odvetvie priemyslu. Zabezpečenie vašej firmy je Tomášova vášeň. Je hacker bojujúci na vašej strane.

Talks