Etika umelej inteligencie: S veľkou silou prichádza veľká zodpovednosť

May 30, 2019

15:50

ROUND TABLE

60 minút

Keďže UI stále viac preniká do nášho života, jej vplyv na spoločnosť je viac signifikantný a nastávajú otázky týkajúce sa aspektov ako zosúladenie hodnôt, manipulácie s dátami a predsudkami, regulácie a vytlačenie pracovnej sily. Iba multidisciplinárne a viacstranné úsilie môže nájsť najlepšie spôsoby riešenia týchto problémov, vrátane odborníkov z rôznych odborov, ako sú etika, filozofia, ekonómia, sociológia, psychológia, právo, história a politika. Pre riešenie tejto otázky v sociálnom kontexte sme spojili sily pre otvorenie tejto témy.

 • MODERATOR: Peter Wallin (UK)

  Trainer, Motivator and Speaker

 • Radovan Kavický (SK)

  Principal Data Scientist & President

  GapData Institute

 • Justin Lane (US)

  Chief Technology Officer

  Prospectus Research

 • Slavka Džambová (SK)

  CEO

  Lady Up

 • John Boyd (UK)

  Journalist

  The Daily Slovak News

Copyright 2019 Future Proof s.r.o. All rights reserved.