Priemysel 4.0: Zmierňovanie rizík a budovanie odolnosti voči počítačovým útokom

May 29, 2019

13:15

ROUND TABLE

60 minút

Priemysel je v popredí digitálnej transformácie s obrovskými kapitálovými a technologickými investíciami. Avšak spoliehanie sa stále viac a viac na digitálne procesy a automatizácia ho robí zraniteľnými voči počítačovým útokom v takej miere, ktorá bola nevidená. Aké sú hlavné riziká, ktorým dnes čelí, a ako rieši budúce ohrozenia z hľadiska produktov, procesov a ľudí?

 • MODERATOR: Tomas Matraia (IT)

  Director

  The AdWisers

 • Martin Lohnert (CZ)

  Void SOC General Manager

  Soitron

 • Christian Von Tluck (DE)

  CIO

  Volkswagen Slovakia

 • Ľuboš Grék (SK)

  Director

  FIGURAMA - Kurzor

 • Luděk Šubrt (CZ)

  Security & Privacy consultant

  IBM

Copyright 2019 Future Proof s.r.o. All rights reserved.