10:00

HIGHT LEVEL DEBATE

60 minút

Budúcnosť aplikácie strojového učenia (Machine Learing – „ML“) znamená zavádzanie systémov Machine Learing pri transformácii širokej škály podnikateľských sektorov zvyšujúcich ich efektívnosť a úspech. Pre budúcu ekonomickú transformáciu je rozhodujúce udržanie tempa rozvoja ML. Čo môžeme očakávať od posunu konkurencieschopnosti medzi tými, ktorí efektívne prijímajú ML do svojich obchodných systémov? Ale tiež, aké problémy majú odborníci v tomto procese? Aké sú dôvody nepresného procesu modelovania ML? Aká je úloha a potenciál Slovenska v oblasti umelej inteligencie?

 • MODERATOR: Peter Wallin (UK)

  Trainer, Motivator and Speaker

 • Wiliam Carbone (IT)

  Cognitive Solutions & Watson Leader

  IBM

 • Ivan Štefanec (SK)

  VIDEO CALL Member of the European parliament

 • Petr Plodik (CZ)

  Sales Director

  M Computers

 • Slavko Fulek (SK)

  Center Manager

  Cloud - IT

Copyright 2019 Future Proof s.r.o. All rights reserved.