Vytvorenie ekosystému v priemysle 4.0

May 30, 2019

16:30

ROUND TABLE

30 minút

Tvorba ekosystému v rámci priemyslu je v súčasnosti najpoužívanejšou otázkou pre štvrtú priemyselnú revolúciu. Vytvorenie a prispôsobenie Zásobovacie reťazca je pre spoločnosti najdiskutovanejšiu otázkou, nakoľko práve prepojenosť je pre digitálny Priemysel 4.0 nevyhnutná pre efektívny rozvoj. Je rozhodujúce, aby spoločnosti začali rozvíjať svoju víziu, stratégie a akčné plány. Spoločnosti, ktoré zvládnu túto úroveň digitálneho pripojenia, si vytvoria konkurenčnú výhodu. Táto výhoda sa prejaví v podobe spokojných zákazníkov, zlepšenia prevádzkovej výkonnosti a produktivity, lepších finančných výsledkov a platformy pre budúci, bezprecedentný rast. Ako vytvoriť užitočný ekosystém pre priemysel 4.0l? Sú slovenské podmienky vhodné pre ekosystémy? Je slovenský trh pripravený vytvoriť prosperujúci Zásobovací reťaz aj pre zahraničné spoločnosti?

  • MODERATOR: Marek Mašura (SK)

    Moderator

    TA3

  • Michal Gigač (SK)

    Industrial Performance and Innovation Project Manager

    PSA Group

Copyright 2019 Future Proof s.r.o. All rights reserved.